Gambler's Fallacy

Vi tänker oss att du spelar Roulette och rött har kommit upp åtta gånger i rad, är det då mer sannolikt att svart kommer upp i nästa snurr? Svaret är Nej. Rött och svart är precis lika sannolika att komma upp vid nästa snurr. Om du tror att det är på något annat sätt bör du läsa om Gamblers Fallacy.

Vi ska försöka förklara varför äldre händelser inte påverkar nästa händelse. För att förstå hur det hänger ihop bör du vara lite förtrogen med grundläggande matematik och en enda term - sannolikhet. Sannolikhetsbegreppet förklarar hur troligt det är att någonting ska ske. Ett exempel är att det ligger fyra spelkort med baksidan upp på bordet framför dig. Tre av korten är ess och du ska plocka upp ett av korten. Hur stor är chansen att du får upp ett ess? Du har tre chanser av fyra att få upp ett ess vilket kan beskrivas på något av dessa sätt:

3/4 (bråk)

0,75 (decimaltal)

75% (procent)

Var och en av dessa tre är olika sätt att beskriva samma sak.

Nu vet vi alltså hur man beskriver sannolikheter på olika sätt. Vad betyder då dessa? Något man vet absolut ska inträffa har sannolikheten 1 eller 1/1 eller 100%, vilket du nu föredrar. Det är 100% chans att solen går upp i morgon, egentligen är det ingen chans då det definitivt kommer att inträffa.

Nu kommer vi till Gamblers Fallacy

Låt oss säga att du har kastat ett mynt nio gånger och det har blivit krona varje gång, nästa kast, det tionde, borde då bli klave. Sannolikheten att få krona 10 gånger i rad är 1/1024 så det är inte särskilt troligt att det kommer att hända.

Men det är fel. Problemet med det resonemanget är att du tänker dig att du ska få krona tio gånger i rad, men frågan var endast hur stor chans är det att få krona vid nästa kast. Den är 50%, sannolikheten har inget minne utan vid varje kast med myntet börjar du om från noll.

Samma sak gäller även för Roulette. Ett franskt rouletthjul har 18 röda fack och 18 svarta fack och ett grönt. Chansen att rött kommer upp vid vilket snurr som helst är därför 18/37. Om nu rött har kommit upp nio gånger i rad, vilken är då sannolikheten att det blir svart nästa gång? Just det, 18/37 precis som med de röda facken.

Har man väl lärt sig om hur sannolikhet fungerar är det nog svårt att tro att ens lyckoamulett ska göra skillnad men vem vet, kanske finns det ett sätt att påverka trots allt.