Är fransk och europeisk roulette detsamma?

Roulettens uppkomst i Europa

Roulette skall ha spelats redan på 1600- talet i Europa och då främst i Frankrike. Dock finns ingen säker dokumentation förrän 1796. Då matematikern Pascal skall ha haft ett finger med i spelets uppkomst, och han levde under 1600- talet, kan man förmoda att spelet förekom redan under det århundradet. I Paris fanns det mesta av gräddan inom den tidens adelsmän och det var främst detta klientel som ägnade sig åt hasardspel. Vanligt folk förekom knappast i de salonger där spel förekom, annat än som uppassare. Det antas att det utseende som rouletten hade på den tiden i stort sett överensstämmer med dagens. Idag talar man främst om två varianter, dels den fransk/ europeiska och den amerikanska å den andra sidan. Skillnaden dem emellan är i stort sett endast antalet nollor. Den franska har en enda nolla och amerikansk håller sig med både noll och en dubbel nolla. Vad gäller den franska eller den europeiska rouletten så är dessa i stort sett detsamma, men kan skilja sig åt vad gäller en del detaljer i satsnings- och vinsttabell. Samma skillnader kan även finnas i amerikansk roulette. Dessutom har vi de svenska variationerna i vinsttabellen mellan roulette på kasino och på restaurang. Vad gäller roulettens historia så skall det från början även varit med en dubbel nolla i den franska. Bröderna Blanc ändrade på detta och att spela med endast en nolla gav spelaren mer möjligheter och detta blev därefter framtidens melodi för den franska/ europeiska rouletten. Den dubbla nollan exporterades redan på 1700- talet till Amerika och där bestod den.

Bordets utseende och insatser

Den fransk/ europeiska rouletten har dels hjulet med fack för numren 1 till 36 samt 0, dels den spelplan där insatserna görs. Denna är i sin tur indelad i "inside bets" och "outside bets". Insidan är 0:an plus övriga siffror fördelade i tre kolumner. Utsidan har insatser för rött eller svart, jämna eller ojämna, höga eller låga nummer, samt spel på dussin av numren: antingen i sekvenser 1 till 12, 13 till 24, och 25 till 36, eller i rak kolumn frånoch med 1 till 34, 2 till 35 eller 3 till 36. Insatser på inside bets kan göras på ett enda nummer "Plain", två nummer "Cheval",tre nummer "Transversal", fyra nummer "Carré" eller sex nummer "Simple". Beträffande fyra tal så kan det förutom fyra nummer i kvadrat även göras på 0:an, 1, 2, och tre. Markerna placeras på linjen som gränsar 0 och 1 längst ute i kanten eller på motstående sida, 3:an och 0.

Matematiskt geni

Att den historiska matematikern Blaise Pascal skall ha haft del i roulettens uppkomst accentueras av det faktum att om roulettens tal 1 till 36 adderas med varandra så erhålls talet 666 vilket ofta anses vara djävulens tal. Och varför Pascal skulle vara intresserad av spel torde ha ingått i hans försök att uppfinna evighetsmaskinen "perpetuum mobile". Detta skulle då ha utmynnat i själva roulettehjulet, roulette kan i franskan ha betydelse som "litet hjul".